Bærum kommune nedsetter en arbeidsgruppe som skal styrke rettssikkerheten for mennesker med psykisk utviklingshemming i våre institusjoner. Arbeidet skal omfatte både tiltak for å forebygge vold og overgrep, og rutiner for reaksjon og anmeldelse.

– Det er tre svært beklagelige hendelser som gjør at vi ser behovet for å styrke rettssikkerheten for beboere i våre institusjoner. I 2012 og 2014 ble en ung kvinne utsatt for spark og slag fra en medarbeider. Denne medarbeideren ble oppsagt, og jobber ikke lenger i Bærum kommune. I denne forbindelse har fylkesmannen i Oslo og Akershus kritisert kommunen for å reagere for sent og for manglende informasjon til pårørende, sier kommunaldirektør Bovild Tjønn.

I mai i år ble den samme kvinnen utsatt for uakseptabel oppførsel av en miljøarbeider. Situasjonen var alvorlig, men ikke oppfattet som en voldshandling. Dette har ført til at medarbeideren ble omplassert og underlagt tett oppfølging.

– Våre beboere skal være trygge i sine boliger. Derfor har vi behov for å gjennomgå og tydeliggjøre våre rutiner for forebygging og reaksjon. Utøvelse av vold mot våre beboere er straffbar handling og skal håndteres som det, fastslår Bovild Tjønn.