NordRen AS har overtatt renovasjonen i Bærum kommune. Dette er en følge av at det er åpnet konkurs i boet til RenoNorden AS, som har hatt renovasjonsløsningen for hele Bærum siden 1. april 2017.

NordRen AS overtar renovasjonen i tråd med en beredskapsavtale kommunen inngikk med selskapet 30. juni 2017.   Avtalen ble inngått på bakgrunn av RenoNordens økonomiske problemer. NordRen AS har nå overtatt både mannskap og biler for å gjennomføre renovasjonen i Bærum. 

Endring av leverandør skal ikke medføre praktiske endringer i avfallsinnsamlingen. Avfallet vil hentes av de samme renovatørene og på samme hentedager som tidligere. Gjennomføringen av ny renovasjonsordning med kildesortering og nye avfallsbeholdere fortsetter som planlagt.

Det blir ingen endring i renovasjonsavgiften i 2018.