Velkommen til nettmøte om fremtidens boformer for eldre i Asker og Bærum.

Eldrerådene i Asker og Bærum inviterer til møte om fremtidens boformer for eldre, torsdag 5 november kl. 14.00-15.45.

Nettmøtet avholdes på Zoom.

Klikk her for å delta på møtet 5. november kl. 14.00-15.45.

Møtet er åpent for alle interesserte, og er gratis.

Vertskap for møtet er Kirsten Koht, leder av Asker eldreråd og Ninja Sanner, leder av Bærum eldreråd.

Moderator for møtet er Bjarte Reve, Asker, kommunestyrerepresentant (H).

Formål for møtet

Forankre en satsing i Asker og Bærum på alternative boformer/seniorboliger. Disse boformene utvikles av private utbyggere i samarbeid med kommunene, men bør bære preg av elementene i Regjeringens «Leve hele livet». Tilbud om aktiviteter i et felles hus/lokale, skape felleskap gjennom at hver enkelt beboer får brukt sine ressurser, mulighet for matfelleskap, trening/turer og kulturelle aktiviteter er noen eksempler.

Det er også en fordel for kommunene at de eldre bor lengre hjemme, og at hjemmetjenesten kan yte tilbud til flere i samme bofelleskap ved behov. Bofelleskapene kan også romme flere generasjoner, og yngre beboere kan også delta i de aktivitetene som utvikles.

Program

Kl. 14.00-14.10: «Velkommen – og introduksjon til hvorfor eldrerådene ønsker nye boformer for eldre/bofelleskap»
Kirsten Koht og Ninja Sanner, leder av eldrerådene i Asker og Bærum

Kl. 14.10-14.25: «Bofelleskap en av fremtidens boformer i Asker»
Tor Arne Midtbø, Plansjef i Asker kommune

Kl. 14.25-14.40: «Det gode naboskap og nye boformer i Bærum»
Liv B. Hansteen, Enhetssjef Bolig i Bærum kommune

Kl. 14.40-14.50: «Hvordan skapes felleskap der hver enkelt får brukt sine ressurser?»
Kristin Walstad, lokalpolitiker i Asker og tidligere leder Fontenehuset

Kl. 14.55-15:05:  «Solon senior - eksempler fra våre prosjekt i Oslo»
Stig Bech, spesialrådgiver i Solon eiendom ASA, og Torgils Kvam, prosjektsjef

Kl. 15.05-15.15: «Det gode naboskap på Ringhøyden»
Anne Cathrine Bjerke, Leder av brukerforeningen, Ringhøyden i Bærum

Kl. 15.15-15.25: «Bokonseptet Leva – utleieboliger for seniorer»
Espen S. Svalastog, daglig leder av Grunnsteinen AS, 

Kl. 15.30-15.45: Spørsmål fra de som deltar på nettmøtet.
Moderert av Bjarte Reve, medlem i Utvalg velferd i Asker (H), og Maria Barstad Sanner, nestleder hovedutvalg bistand og omsorg i Bærum (H)