Studenter som tar norsk kan få praksisplasser på nettbrettskolene. Plassene vil være på barneskolene.

Samarbeidsavtalen er inngått mellom Bærum kommune og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kompetanse og rekruttering

–Dette er viktig, både for å sikre rekruttering til bærumsskolen og for å bidra til at lærerstudentene får kompetanse knyttet til digital didaktikk, men også for at våre lærere kan få verdifulle innspill til egen praksis, sier skolesjef Siv Herikstad.

Studentene tar faget "Multimodalitet, litteratur og læremiddelkunnskap". Praksisperioden planlegges i tett samarbeid med de enkelte skolene.