Bærum kommune har i dag signert rammeavtale med Atea AS om leasing av nettbrett til bærumsskolen. Det vil i første omgang bli levert brett til 10 skoler som deltar i pilotprosjektet Digital skolehverdag. De 10 skolene er; Ramstad, Ringstabekk, Mølladammen, Gullhaug, Emma Hjorth, Høvik Verk, Snarøya, Jar, Hosle og Eiksmarka.

Det ble gjennomført en åpen konkurranse for anskaffelse av nettbrett der alle leverandører og produsenter hadde mulighet til å delta. Det ble kun levert inn tilbud på iPad. Dermed er det denne plattformen som vil bli benyttet i bærumsskolen de neste årene. 

Leasing fremfor eie

Bærum kommune ved Grunnskoleavdelingen har valgt å lease nettbrettene. Dette er en økonomisk gunstig avtale for kommunen, og vi har sammen med leverandøren etablert ordninger for retur og tilbakelevering, erstatning og reparasjon. Avtalen sikrer også utskiftning av nettbrett slik at elevene har gode nok digitale læringsverktøy. Avtalen innebærer også en ansvarlig og miljømessig forvaltning av returnerte nettbrett.

Anskaffelsesprosessen er gjort i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og i henhold til Bærum kommunes interne retningslinjer.

Anskaffelsen har vært et samarbeid mellom Grunnskoleavdelingen, Anskaffelsesenheten og IT-enheten.

Fyrtårnslærere

Siden høsten 2014 har fem bærumsskoler deltatt pilotprosjektet Digital skolehverdag. Det er besluttet at ytterligere 10 skoler skal inn i pilotprosjektet. Lærere og elever ved de 10 neste pilotskolene skal i forbindelse med oppstart høsten 2016 få opplæring både i og utenfor klasserommet. Bærum kommune har et korps av egne spesialister (fyrtårnslærere) som, sammen innleid kompetanse, står for opplæring og oppfølging av de neste skolene. Fokus for opplæringen er elevsentrert kunnskapsproduksjon.

Regler for bruk av nettbrettene

Grunnskoleavdelingen og kommunadvokaten i Bærum kommune skal i samarbeid med leverandør utarbeide retningslinjer for bruk av nettbrettene til elever og foreldre.

Alle apper og ressurser som stilles til rådighet i bærumsskolen bekostes, godkjennes og risikovurderes av Bærum kommune. Elevene får alle nødvendige ressurser via Bærum kommunes administrasjonssystem for nettbrett. Elevene får et nettbrett, lader, ladekabel og deksel utlevert på nærmere angitt tid og sted.

Kontaktpersoner fra grunnskoleavdelingen:  seksjonsleder Susanne Kaaløy (99713521) og spesialrådgiver Christian Sørbye Larsen (92441489)