Koronasituasjonen fører til en nedtonet markering av 8. mai i år.

Frigjørings- og veterandagen, som i de siste årene har blitt markert som et samarbeid mellom Asker og Bærum kommuner, blir 8. mai i år som i fjor markert nedtonet, og den felles mottakelsen på rådhuset er avlyst.

Vi minnes og hedrer veteraner og falne etter 2. verdenskrig med kransnedleggelser i Bærum ved Tanum kirke, Rytterstatuen, Tronstad-monumentet og Grini, og i Asker ved Hurum kirke, minnestøtten ved russerleieren, Røyken kirke, samt ved minnestøtten og Tikken og Max Manus grav ved Asker kirke.

Vi oppfordrer alle som har anledning til å flagge på dagen, og til å minnes veteraner fra 2. verdenskrig og frem til i dag med takknemlighet.