Det skal gjennomføres vedlikehold på demningen, og derfor må vannstandens senkes. Nedtappingen starter 9. mai, og skal gjøres med minst mulig ulempe for livet i og rundt elva.

Demningen ved Glitteruddammen, også kalt Glitredammen, har bunnluker som må inspiseres og om nødvendig utbedres. Dette må gjøres for å ivareta damsikkerheten. Lukene er tidligere blitt inspisert med undervannskamera, og resultatene fra dette indikerte at man må gjennomføre en manuell kontroll og muligens en mindre utbedring. For å kunne gjennomføre dette, må dammen tappes ned.

Dammen vil ikke stå nedtappet lenger enn nødvendig, men nedtappingen og oppfyllingen vil alene ta noe tid. Nedtapping og oppfylling skal skje langsomt for å være til minst mulig ulempe for livet i elva. Det vil ta cirka tre uker å utbedre lukene, før dammen kan fylles opp igjen. Eksakt hvor lang tid hele prosessen vil ta er vanskelig å anslå, fordi dette er avhengig av vannføringen i elva. Nedtappingsprosessen gjøres etter informasjonsutveksling og i samråd med NVE.