– Vi er svært glad for at Regjeringen legger til grunn at hele den første E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta av skal bygges ut uten opphold. Det betyr at vi unngår unødvendig og fordyrende byggestopp på Strand. Det er en seier for fornuften, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

I Oslopakke 3 ble det enighet om å korte ned den første strekningen. Det har vist seg å ha flere svært uheldige konsekvenser, særlig for beboerne i området, men også gjennomføringen, trafikkavviklingen og kostnadene i E18-prosjektet.

 – Med føringene i Nasjonal transportplan (NTP) er jeg sikker på E18-strekningen fra Lysaker til Drengsrud i Asker blir gjennomført, fastslår ordfører Lisbeth Hammer Krog.

 Fornebubanen

Regjeringen holder valgløftene om 50 prosent finansiering av Fornebubanen, med byggestart i 2021 og ferdigstillelse i 2025.

 – Vi er tilfreds med at Regjeringen holder det de har lovt med 50 prosent finansiering av Fornebubanen. Vi bør likevel stille spørsmålet, hva kan gjøres for å fremskynde banen. Banen er viktig for videre bolig- og næringsutvikling på Fornebuområdet. Åtte år til med buss som eneste forbindelse er sårbart, sier ordføreren. ­– Dette er spørsmål vi kommer til å diskutere med samferdselspolitikerne i Regjeringen, på Stortinget og i fylket, sier Lisbeth Hammer Krog.

 Andre bærumsprosjekter i NTP

I tillegg til E18 og Fornebubanen er Ringeriksbanen og E16 omtalt i planen. Les hele planen.