Formannskapet samlet seg 23.01.18 om å be rådmannen sette i gang arbeid med planprogram og etterfølgende detaljregulering for ny Nadderud stadion. Ny fotballstadion skal ligge inntil Gamle Ringeriksvei, med 8 000 tilskuerplasser og tribune på fire sider.

Formannskapet ber rådmannen i forbindelse med planprosessen utrede et alternativ med lukket stadion og stadion med fire åpne hjørner. I tillegg ønskes utredning av blant annet bolig- og næringsbebyggelse, et rendyrket stadion-alternativ med tilhørende idretts- og næringsfasiliteter, samt barnehage. Planprosessen vil endelig fastsette tillatt utnyttelsesgrad og mulig volum av både bolig- og næringsutvikling.

Drift og eierskap

Ny Nadderud stadion skal finansieres og eies av kommunen, men forutsetter utviklet i nært samarbeid med Stabæk fotball og Bærum idrettsråd.

Det skal legges frem en egen sak om driftsmodeller som bygger på samarbeid mellom Bærum kommune og Stabæk fotball. I saken omtales også sammensetning av næringsarealer og potensialet for økte driftsinntekter. Saken vil fremmes etter høringfrist for planprogrammet.

Referansegruppe

Det etableres en referansegruppe for det videre arbeidet der Stabæk Fotball og Tyrving IL skal delta. Referansegruppen skal også ha fire politisk oppnevnte representanter.

 Ambisjon

Ambisjonen skal være at Stabæk Fotballs a-lag for damer og herrer må spille sine hjemmekamper i eliteserien på annen arena i maksimalt én sesong og at ny arena på Nadderud skal kunne tas i bruk til sesongstart 2021. Også Tyrving ILs behov skal ivaretas i tråd med tidligere vedtak.