Forslag til offentlig reguleringsplan - detaljregulering for Nadderud idrettspark - ble vedtatt i Kommunestyret 23. november.

Kommunestyret besluttet også følgende:

  • Et tillegg til bestemmelsenes §3-12:
    Det åpnes for etablering av en mindre dagligvareforretning på inntil 800 kvm.
  • Kommunedirektøren bes finne egnede arealer i Bekkestua-området til et midlertidig, utendørs skateanlegg i anleggsperioden, som erstatning for skateanlegget ved Arena Bekkestua.
  • I det videre arbeidet med Tennishallen bes det om å vurdere å senke hallen ytterligere.
  • Fasaden mot nordvest skal beplantes slik at den i minst mulig grad er sjenanse for naboene.

Les hele saken.