Byggesak i Bærum kommune er i gang med å sende ut post digitalt til innbyggere, virksomheter og organisasjoner.

 For innbyggere

Som innbygger vil du motta posten i Altinn eller i postkassen du har valgt  (Digipost eller eBoks). Du oppfordres til å velge en postkasse og oppdatere Kontakt- og reservasjonsregisteret på norge.no. Når du mottar post, vil du bli varslet på registrert mobilnummer eller e-postadresse om at dokumentet kan leses i din valgte postkasse eller i Altinn.

For virksomheter og organisasjoner

Som virksomhet vil dere motta posten elektronisk i Altinn. Her finner du veileder for hvordan du kan delegere roller og rettigheter i Altinn for din virksomhet slik at rett person kan åpne og hente ut post fra kommunen. Varsel sendes til registrert mobilnummer eller e-postadresse.

Dokumenter som ikke er åpnet i Altinn innen to virkedager etter at det er tilgjengelig, blir skrevet ut og sendt som papirpost.

Ønsker du mer informasjon?

www.norge.no finner du mer informasjon om digital kommunikasjon mellom det offentlige og innbyggerne.