Kunnskapsdepartementet har besluttet å avlyse muntlig eksamen for elevene på 10.trinn våren 2021.

Elevene vil få fullverdige vitnemål. På vitnemålet skal det stå at eksamen var avlyst.

Som en følge av at muntlig eksamen er avlyst, vil klassenes timeplaner bli endret i den planlagte eksamensperioden. Informasjon om endringene blir lagt på skolens hjemmeside