598 medarbeidere i Bærum kommune vil i første omgang bli tatt ut i streik fra 27. mai dersom meklingen i kommuneoppgjøret ikke fører fram.

Bærum kommune har fått melding om at 598 medarbeidere er tatt ut i mulig streik.

LO kommune har tatt ut 189 medarbeidere og Unio har tatt ut 409 Akademikerne og Delta har ikke tatt ut noen i streik. 

Her følger en oversikt over tjenestesteder som blir berørt ved en eventuell streik. Oversikt berørte tjenestesteder.pdf