Bygningssjefen har i dag gitt tillatelse til midlertidig bruksendring av kontorbygg på Lysaker til mottak for asylsøkere. Tillatelsen gjelder frem til 18.06.2016.

Rådmannen ble 26.11 varslet om at Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med Direktoratet for sivil beredskap (DSB) har startet et arbeid med å etablere av akuttinnkvartering for asylsøkere i Philip Pedersens vei 20 på Lysaker. 

Kommunen mottok søknad om bruksendring 11. desember. Bygningsjefen har nå ferdigbehandlet søknaden og søknaden er innvilget.

Kommunen har ikke mottatt informasjon om konkret tidspunkt for åpning av mottaket. Det antydes nærmere midten av januar.

I tillatelsen heter det bl.a.:
Om søkte tiltak behandles etter Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere), vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 27.11.2015.  Departementet har i senere presiseringer (Spørsmål og svar om Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningslover for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)), datert 15.12.2015, fremhevet at kommunen kun kan behandle og gi tillatelse med varighet i 6 måneder.  Departementet presiserer at det må gjennomføres en ny søknadsbehandling innen utløpet av tillatelsen, dersom bruken til asylmottak ønskes forlenget. Ved denne behandlingen gjelder lovens vanlig regler, inkludert reglene om nabovarsel og alle vanlige ordinære tekniske krav.