Angrepet mot Al-Noor moskeen på Skui og det tragiske dødsfallet preger svært mange i bærumssamfunnet. Kommunen tar derfor en rekke initiativ overfor menighetene, lokalsamfunnene på Eiksmarka og Østerås, samtidig som kriseteamet tilbyr sin bistand til berørte.

Kommunen ønsker å trygge de som er hardest rammet, - og samtidig bidra til at innbyggere i sorg og fortvilelse har anledning til å komme sammen.

Arrangementer og markeringer

Skui - Vøyenenga: Å trygge barn og unge

Skui og Vøyenenga skoler, samt barnehagene i nærheten, inviterer foreldre og andre interesserte til møte om hvordan vi kan snakke med barn og unge om alvorlige og dramatiske hendelser.

Sted: Skui skole (forsamlingssal)
Tidspunkt: onsdag 21.august kl. 18.00

Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker velkommen.  Lars Lyster og Belinda Ekornås fra RVTS snakker om hvordan voksne skal forholde seg til barn og unge når noe dramatisk har skjedd. Leder  av Oslo politidistrikt - Vest, Stein Olav Bredli deltar.

Eiksmarka - Østerås: Å trygge barn og unge

Eiksmarka og Østerås skoler, samt barnehagene i nærheten, inviterer foreldre og andre interesserte til møte om hvordan vi kan snakke med barn og unge om alvorlige og dramatiske hendelser.

Sted: Solbakken bo- og behandlingssenter, Eiksveien 110, Østerås (Nordenbygget)
Tidspunkt: onsdag 21.august kl. 19.00

Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsker velkommen.  Lars Lyster og Belinda Ekornås fra RVTS snakker om hvordan voksne skal forholde seg til barn og unge når noe dramatisk har skjedd. Leder  av Oslo politidistrikt - Vest, Stein Olav Bredli deltar.

Markering for samhold og nærhet, mot hat

22. august kl. 17.00 arrangerer Bærum kommune i samarbeid med blant annet Al-Noor moskeen en markering for samhold og nærhet, og mot terror, vold, hatefulle ytringer og handlinger.  Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, ordfører Lisbeth Hammer Krog, representant fra Al-Noor moskeen, leder og nestleder i Ungdomsrådet Anne S. Edstrøm og Mikkel M. Sollie er blant de som holder appell. Markeringen finner sted i Løkkehaven. Alle er velkommen!

Ungdoms- og fritidsklubbene

Tilbud til ungdom og foreldre for å komme sammen. Klubbene er åpne hele denne uken (uke 33). Se egen sak.

Skolestart i Bærum

Skolene i Bærum starter mandag 19. august. Skolene har egne opplegg for å møte elevene på en god måte for å skape trygghet og nærhet.