For å gi et bedre faglig og mer moderne tilbud skal seks små helsestasjoner bli til tre større helsestasjoner på Bekkestua, Kolsås og Eiksmarka. Omleggingen innebærer endringer for dagens helsestasjoner på Bekkestua, Bryn, Bærums Verk, Grav, Haslum og Eiksmarka.

Ved å etablere større enheter får hver helsestasjon flere fagpersoner og spesialister på temaer som opptar foreldre, for eksempel søvn og mat. Omleggingen innebærer også at helsestasjonene får kompetanse på temaer som omhandler premature barn.

–I tillegg til å styrke det faglige tilbud, vil de tre nye helsestasjonene også gi mulighet for å styrke foreldreveiledningen og for å etablere foreldregrupper om viktige temaer som vi vet opptar foreldre, sier Merethe Dypfest Holst, seksjonsleder Helsetjenester for barn og unge.

Fleksibilitet og smidighet

Omleggingen vil innebære at noen for lengre reisevei til sin helsestasjon. Dette vil kommunen søke å løse med smidighet.

–En del brukere vil oppleve lengre reisevei til sin helsestasjon. Vi ber de om å kontakte oss slik at vi sammen kan finne frem til en god løsning for den enkelte familie, sier Dypfest Holst.

Sentrale lokaler

De tre helsetasjonene skal få nye tilholdssteder i Bærumsveien 207 i sentrum av Bekkestua, i lokalene til det gamle Vinmonopolet på Kolsås og i det nye senteret på Eiksmarka. Oppstart blir etter ferien – ca 1. august i år.