– Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at Kaci Kullmann Five har gått bort, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Kaci Kullmann Five var medlem av Bærum kommunestyre fra 1976 til 1981. Hun har hatt en rekke sentrale verv i politikken som stortingsrepresentant og statsråd i Syse-regjeringen. I tillegg har hun hatt viktige roller i nærings- og samfunnslivet. Siden 2003 var hun medlem av Nobelkomiteen og fra 2015 var hun leder i komiteen.

– Kaci Kullmann Fives personlige kvaliteter var mange og sterke. Vi minnes henne som pionér og betydelig samfunnsbygger, sier Lisbeth Hammer Krog.

– Våre tanker går til hennes nærmeste pårørende og venner.