I dag får alle innbyggere kjernejournal. Fra 1. mars blir utvalgte helseopplysninger om deg tilgjengelig for helsepersonell som måtte trenge det.

Kjernejournalen gir helsepersonell rask tilgang på utvalgte og viktige helseopplysninger om deg som pasient. Dette kan redde liv.

Innholdet i kjernejournalen kan være opplysninger om hvilke legemidler pasienten bruker, hvem som er pårørende og hvilken fastlege pasienten har. Dette er opplysninger som helsepersonell ofte bruker mye tid på å hente inn da det hittil ikke har vært noe system for deling av slik informasjon på tvers av helsetjenestene.

Hva skal innbyggerne gjøre?
Alle innbyggere bør logge seg inn på helsenorge.no for å sjekke sin kjernejournal, og evt. legge inn egne opplysninger. Snakk gjerne med legen om kjernejournal, særlig hvis du har en alvorlig allergi eller sykdom, slik at legen kan hjelpe deg med å få lagt dette inn i din kjernejournal.

Alle innbyggere får automatisk en kjernejournal med mindre de aktivt reserverer seg. 
De som ønsker å reservere seg mot dette har full anledning til det ved å logge seg inn på helsenorge.no eller kontakte 800HELSE.

Hvem bruker den?
Både leger og sykepleiere på sykehus, legekontor, legevakt og AMK som skal behandle deg, kan bruke kjernejournalen.