Bærum kommune har mottatt prisen for «Beste innkjøper» gjennom nettverket for miljømerkede innkjøp. Prisen deles ut av miljømerket Svanen.

 – Det er veldig stas å motta denne prisen. De siste årene har vi hatt sterkt fokus på miljømerkede innkjøp. Vi har blant annet en egen miljøgruppe som jobber spesifikt med dette. Vi ønsker også å rette en stor takk til Svanemerket som bistår oss med god rådgivning og hjelp i dette arbeidet, sier innkjøpssjef Heidi Rygg.

En stor kunde som setter strenge miljøkrav

Anskaffelsesenheten har jobbet systematisk og stadig gjennomført forbedringer. Det er blitt stilt strenge krav om miljø- og klimakrav og økning i innkjøp av miljømerkede varer og tjenester.

– Kommunen er en stor og krevende kunde som stiller strenge miljøkrav. På denne måten kan vi bidra betydelig til innovasjon og klimakloke løsninger. I tillegg påvirker det markedet og skaper ringvirkninger utenfor Bærum. Vi er stolte, sier Rygg.

Kommunene må "feie for egen dør"

Bærum kommune har som mål å være en klimaklok kommune, hvor det er lett å bo, arbeide og leve på en klima- og miljøvennlig måte. For å nå målene i klimastrategien krever det at hele bærumssamfunnet bidrar, og dette setter også tydelige krav til kommunen selv. Kommunen «må feie for egen dør» og gjøre forbedringer i egen organisasjon. Her er arbeidet med miljømerkede innkjøp et viktig satsingsområde.

Ønsker du å bli kjent med Bærum kommunes klimastrategi, finner du den her 

Bærum kommune mottar Svanemerket 2021
Bærum kommune mottar Svanemerket 2021