Den snørike vinteren vi nå opplever gir utfordringer med bortkjøring av snø etter brøyting. Derfor iverksetter kommunen en miljørisikovurdering av snøhåndteringen i kommunen.

  1. Bærum kommune har i forståelse med Fylkesmannen kunnet tippe inntil 1000 m3 snø årlig i ved Rigmorkaia i Sandvika (jfr brev av 29.01.15). Snøen som har vært tippet har kommet fra kommunale veier i byen.
  2. Kommunen har hatt et bobleanlegg i flere år for å sikre vannsirkulasjon slik at det ikke legger seg permanent is i vannet. Dette har også kommet svanebestanden i elveosen til gode.
  3. Som følge av en ny snørik vinter ønsker kommunen å iverksette ny miljørisikovurdering av praksisen i Sandvika. Dette vil igangsettes umiddelbart og gjennomføres i løpet våren 2018.
  4. Kommunen har en avtale om å snødeponering på Bjerke gård i Lommedalen. Vinteren 2015-2016 og 2016-2017 var mindre snørike og bortkjøring av snø var ikke aktuelt.