Siste halvdel av desember 2019 stenger Eiendomsregister og grunnbok i hele landet. Du kan bli berørt dersom du eier eiendom, skal kjøpe eiendom, eller representerer en grunneier eller framtidig grunneier.

Årsaken er oppdateringer Kartverket må gjøre i forbindelse med kommunereformen, hvor alle kommuner får nytt kommunenummer. 

Når Kartverket har oppdatert sine systemer, må dette oppdateres i kommunens systemer. Dette arbeidet utføres i januar. 

Mer informasjon om oppdateringer og konsekvenser finner du her.