Gjennom rekrutteringsprogrammet «Menn i Helse» kan menn som mottar ytelser fra Nav få omskolere seg til å bli helsearbeidere.

«Menn i Helse» er et nasjonalt rekrutteringsprogram Bærum deltar i. Menn mellom 25-55 år, som mottar ytelser fra Nav, kan søke om få bli med i programmet, som tilbyr et komprimert utdanningsløp frem til et fagbrev som helsefagarbeider.

Informasjonsmøte 13. februar

13. februar klokken 10.00 - 12.00 inviteres det til et informasjonsmøte om «Menn i Helse». Møtet vil bli holdt på Eldorado bokhandel i Torggata 9a i Oslo. På møtet vil det bli gitt informasjon om programmet, utdanningen og jobbmulighetene etter endt utdanning.

I etterkant av allmøtet kalles det inn til intervju. Inntil 48 menn i Akershus vil få tilbud om en tolv ukers praksis som helserekrutt på et sykehjem eller en omsorgsbolig, for å prøve ut omsorgsyrket. Deretter går de best egnede og motiverte kandidatene videre i et betalt utdanningsløp.

Rekrutteringsprogrammet «Menn i Helse» er et samarbeid mellom kommunen, Nav, fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS og Helsedirektoratet. Du kan lese mer om prosjektet i siste utgave av Bæringen eller på www.mennihelse.no.

Du kan ta kontakt med din lokale Nav-veileder hvis du ønsker å melde deg på informasjonsmøtet.