En 18-åring bosatt i Bærum har fått påvist alvorlig meningokokksykdom, også kalt smittsom hjernehinnebetennelse.

Vedkommende var på reise til Ios i Hellas med hjemkomst Norge 29. juli. Mange ungdommer fra det kommende russekullet deltok på samme reise. 

Vær oppmerksom på sykdomstegn

Det er svært liten sannsynlighet for at det vil oppstå flere tilfeller. Allikevel anbefales det å være mer oppmerksom på tegn på alvorlig sykdom hos andre som deltok på samme reise og andre i lokalmiljøet, den neste uken.  

Hva er meningokokksykdom?

Meningokokksykdom forårsakes av en bakterie og behandles med antibiotika. Sykdommen smitter via dråpesmitte, for eksempel gjennom spytt. 

Symptomer

Dersom ungdom skulle blir syke med feber og får dårlig allmenntilstand bør det være lav terskel for å ta kontakt med fastlege eller legevakt. Informer gjerne helsepersonell om mulig kontakt med en person med meningokokksykdom.

De første tegnene er ofte vage og likner influensalignende sykdom eller feber med frysninger, hodepine, kvalme, oppkast og diare. Allmenntilstanden er ofte sterkt nedsatt. Ved lette allmennsymptomer og forkjølelsessymptomer uten feber er det ikke nødvendig å kontakte lege.

Ved blodforgiftning kan pasienten få ørsmå prikkformede hudblødninger. Disse har som kjennetegn at de ikke forsvinner når man trykker et gjennomsiktig glass mot dem.

Nakkestivhet og nedsatt bevissthet er tegn som kan komme sent i forløpet av en hjernehinnebetennelse.  

Trenger du noen å snakke med?

Kommunens psykososiale kriseteam er til stede i Høvik kirke frem til kl. 21.30.

Mer informasjon

Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet