- Å vise anerkjennelse av et mer mangfoldig samfunn ved å dekorere bybildet i Sandvika med regnbuefargene vil være en god ide, sier kommunedirektøren i en interpellasjonsdebatt i kommunestyret 28. september.

Interpellasjonen ble reist av Haakon Kvenna Veum og fikk bred støtte fra partiene i kommunestyret.  Regnbuefargene i prideflagget vil være en enkel måte å fremme mangfold og inkludering på, og samtidig være en verdimarkering fra kommunens side 

Kommunedirektøren skal fremme sak om områder som kan egne seg for markering av  pride-flaggets regnbuespekter. I den forbindelse er det aktuelt å se på løsninger både i form av belysninger, beplantninger i regnbuefarger eller dekor i asfalt. For å få et tilfang av spennende og gode ideer, vil det også være aktuelt med en innspillsrunde for hvordan en slik markering kan arte seg i Bærum.