Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme. Nå er manntallet lagt ut til offentlig ettersyn.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i Folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet (og har stemmerett) i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet for Bærum er lagt ut til offentlig ettersyn i Bærum rådhus i Sandvika, åpningstider mandag til fredag kl. 8-15. 

Mer informasjon om valget, manntall og stemmerett finner du her.