Ny handlingsplan for forebygging  av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme. Planen utarbeidet i samarbeid mellom Bærum kommune og Oslo politidistrikt.

Lokal handlingsplan for forebygging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme 2018- 2021