I Bærum kaster vi tre batterier hver i restavfallet i året. Det høres kanskje lite ut, men samlet utgjør kommunens nesten 390 000 feilsorterte batterier en stor brannfare.

Batteri i restavfallet

Feilsorterte batterier er en av de vanligste årsakene til brann i norske avfallsanlegg. Plukkanalysen av husholdningsavfallet i Bærum viser at hver og en av oss i snitt kaster tre batterier i restavfallet i året, og til sammen 600 gram farlig avfall og EE-avfall*. Samlet utgjør dette en stor brannfare for Bærums avfallsbiler og renovasjonsanlegg. 

Mangler tall i Bærum

Oslo kommune informerte nylig om at deres brannvesen rykket ut til 30 branner og branntilløp i renovasjonsbiler og avfallsanlegg i 2022. Årsaken er så godt som alltid feilsorterte batterier eller annet farlig avfall som har tatt fyr og tent på avfallet rundt. Johanne Birkeland, informasjonsrådgiver i Asker og Bærum brann og redning, forteller at feilsorterte batterier ikke har forårsaket brann ved Isi avfallsanlegg de siste to årene. Men siden det nasjonale rapporteringssystemet for branner ikke inkluderte registrering av batteribranner før i 2021, kan hun ikke gi et nøyaktig tall for årene før.

Kan også ta fyr hjemme

Batterier du lagrer hjemme til gjenvinning kan også forårsake brann, dersom de oppbevares feil. For eksempel slengt i en kjøkkenskuff.

- Det er alltid noe restenergi i brukte batterier. Når flere batteripoler kommer i kontakt, kan det oppstå brann. Risikoen er betydelig større i avfallsanleggene, der det er større krefter og belastninger i sving, sier Birkeland. Brukte batterier bør mellomlagres hjemme i et tomt syltetøyglass og leveres regelmessig til batteribeholderen i nærmeste butikk, eller til et lokalt avfallsmottak. Det er viktig å legge tape rundt polene for å hindre at de kommer i kontakt.

Enkle råd fra Asker og Bærum brann og redning:

  • Ikke legg brukte batterier i en skuff
  • Teip polene
  • Samle brukte batterier i et syltetøyglass
  • Unngå store mengder brukte batterier
  • Lever batteriene til nærbutikk eller til lokalt avfallsmottak
  • Ikke kast batteriene i restavfallet
     

* EE-avfall - elektrisk og elektronisk avfall - er alt avfall som går på strøm eller batteri, bruker eller leder strøm. Riktig sortert EE-avfall kan gjenvinnes til nye produkter. Eksempler på farlig avfall er maling, lakk, lim, spraybokser, løse- og rengjøringsmidler, smøreolje, lightere med mer. EE-avfall er elektriske artikler, lyspærer, ledninger og andre artikler med strøm eller batteri, inkludert sko, leker osv.