Siden 2006 har engasjerte mennesker lest bøker for beboere på sykehjem og omsorgsboliger. Nå har de blitt hedret med aldring og mestrings egen frivillighetspris.

Organisert gjennom Bærum bibliotek har leseombudene i Bærum delt sine litterære interesser og skapt et sosialt møtepunkt som mange har glede av. De er historiefortellere, gledesspredere og et samlende lyspunkt i hverdagen. Også under pandemien ble leserstundene gjennomført med hjelp av høytalere og god avstand. 

Det er opp til den enkelte frivillige å finne litteratur til lesestundene, og finne det som passer for gruppen. 

Leseombud er en frivillig ordning i samarbeid med bibliotekene og foreningen Leser søker bok.

Vi gratulerer så mye til vinnerne! 

Prisutdeling med Bærums leserombud

Lær mer om ordningen her.