På torsdag ble Andreas Dybwad takket av ordfører Lisbeth Hammer Krog for sitt strålende arbeid med solidaritetsklassen på Bekkestua ungdomsskole. Nå legges klassen ned.

I 2007 startet Andreas Dybwad og Eivind Hjorth «Solidaritetsklassen», et bistandsprosjekt på Bekkestua ungdomsskole. Siden den gang har elever og foreldre samlet inn flere millioner kroner som har gått til å bygge skoler, helsesenter og fotballbaner i Ecuador. Pengene har blitt samlet inn gjennom flaskeinnsamling, sokkesalg og dugnadsarbeid på arrangementer som Oslo Maraton.

Bilde av ordfører Lisbeth Hammer Krog, lærer Andreas Dybwad og leder for Hovedutvalg barn og unge Haakon Kvenna Veum
Fra venstre: Ordfører Lisbeth Hammer Krog, lærer Andreas Dybwad og leder for Hovedutvalg barn og unge Haakon Kvenna Veum

I sommer var klassen også på tur til Ecuador. Sammen med lærere og foresatte fikk elevene selv oppleve resultatene av bistandsarbeidet, en god avslutning på programmets lange liv. Siden 2007 har programmet samlet inn 8 millioner kroner.

Nå som Dybwad går over i en ny jobb blir klassen lagt ned. Ordfører Lisbeth Hammer Krog inviterte derfor Dybwad til lunsj på Rådhuset og en stor takk for det fantastiske solidaritetsarbeidet og engasjementet han har skapt.