Informasjon om lærerstreik i Bærum kommune.

Lærerstreiken er over etter tvungen lønnsnemd.  Ifølge Utdanningsforbundet i Bærum vil lærerne være på plass ved skolestart i morgen. Det betyr at lærere og elever er tilbake på skolene i morgen 28. september. 

Nedenfor - tidligere meldinger

Opptrapping fra 28. september

Fra onsdag 28. september trapper Utdanningsforbundet opp lærerstreiken. Uttaket er fordelt på følgende skoler:

 • Bryn og Hammerbakken skole avdeling Bryn 4
 • Bryn og Hammerbakken skole avdeling Hammerbakken 1
 • Eikeli skole 1
 • Evje skole 2
 • Hundsund ungdomsskole 1
 • Høvik skole 1
 • Jong skole 1
 • Levre skole 4
 • Lysaker skole 1
 • Rykkinn skole 1
 • Skui skole 1
 • Stabekk skole 1
 • Vøyenenga skole 1

I tillegg tas to lærere på Rud videregående skole, en lærer på Sandvika videregående skole og en lærer på Valler videregående skole ut i streik.

Opptrapping fra 19. september

Fra mandag 19. september trapper Utdanningsforbundet opp lærerstreiken. Uttaket er fordelt på følgende skoler:

 • Anna Krefting skole 7
 • Bekkestua barneskole 9
 • Bjørnegård skole 2
 • Blommenholm skole 6
 • Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole 2
 • Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole 2
 • Eikeli skole 9
 • Eiksmarka skole 12
 • Emma Hjorth skole 8
 • Evje skole 11
 • Grav skole 4
 • Gullhaug skole 3
 • Haslum skole 9
 • Hauger skole 1
 • Hosle skole 8
 • Hosletoppen skole 1
 • Hundsund ungdomsskole 1
 • Høvik skole 7
 • Høvik verk skole 6
 • Jar skole 12
 • Jong skole 7
 • Levre skole 9
 • Lommedalen skole 8
 • Lysaker skole 4
 • Løkeberg skole 7
 • Oksenøya skole 5
 • Ringstabekk skole 1
 • Rykkinn skole 9
 • Skui skole 6
 • Snarøya skole 5
 • Stabekk skole 12
 • Storøya skole 6
 • Tanum skole 5
 • Vøyenenga skole 1

I tillegg tas to lærere på Rosenvilde videregående skole og en lærer på Eikeli videregående skole ut i streik.

Opptrapping fra 13. september

Bærum kommune har fått varsel om at ytterligere medlemmer i Utdanningsforbundet tas ut i streik fra 13. september. 91 medlemmer ble tatt ut i streik 6. september.

Totalt blir 641 medlemmer tatt ut i streik fra 13. september, fordelt på følgende skoler:

 • Anna Krefting skole 18
 • Bekkestua barneskole 20
 • Bjørnegård skole 17
 • Blommenholm skole 10
 • Bryn og Hammerbakken skole Bryn skole 16
 • Bryn og Hammerbakken skole Hammerbakken skole 4
 • Eikeli skole 21
 • Eiksmarka skole 19
 • Eineåsen skole avdeling Gommerud 18
 • Emma Hjorth skole 10
 • Evje skole 28
 • Gjettum skole 21
 • Grav skole 18
 • Gullhaug skole 15
 • Haslum skole 17
 • Hauger skole 24
 • Hosle skole 15
 • Hosletoppen skole 15
 • Hundsund ungdomsskole 24
 • Høvik skole 18
 • Høvik verk skole 16
 • Jar skole 19
 • Jong skole 10
 • Levre skole 33
 • Lommedalen skole 10
 • Lysaker skole 9
 • Løkeberg skole 18
 • Mølladammen ungdomsskole 25
 • Oksenøya skole 2
 • Ringstabekk skole 26
 • Rykkinn skole 13
 • Skui skole 11
 • Snarøya skole 10
 • Stabekk skole 14
 • Storøya skole 20
 • Tanum skole 13
 • Vøyenenga skole 21
 • Østerås skole 23

Også Dønski, Eikeli, Nadderud, Rosenvilde, Rud, Sandvika og Stabekk videregående skoler blir berørt av streiken fra 13. september.