Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan beskriver forventet utvikling av kommunens økonomi og gir et bilde av et økonomisk handlingsrom, som strekker seg 20 år frem i tid. 

Kommunestyret 1. desember besluttet å legge Revidert Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2021-2040 (LDIP) til grunn for arbeidet med Handlingsprogram 2022-25. Investeringsplanen i LDIP 2021-2025 er redusert tilsvarende 15 prosent i forhold til foregående LDIP.

  • De idrettsanleggene på Fossum som ligger i anleggsplanen skal ikke utsettes som følge av LDIP2021-40.
  • Fossum legges inn for bolig- og næringsutvikling tidligst fra 2032.
  • Avtjerna gjeninntas for fremtidig bolig- og næringsutvikling etter 2040.
  • Langsiktig befolkningsvekst i Bærum dempes og langtidsprognosene justeres slik at Bærum planlegger for å ta sin relative andel av veksten i hovedstadsregionen.

Les hele LDIP 2021 - 2025