Formannskapet 22. mai behandlet

Ny Parkeringsforskrift (§ 35) stiller krav om at alle parkeringsområder med vilkår for offentlighetens bruk, også de kommunale, fra 1. juli 2018 skal tilby lademulighet for ladbar motorvogn. Kravet er tilbud om lademuligheter på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser slik at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet, dog er forskriftskravet maksimalt seks prosent av det totale antall P-plasser.