Tømmerstokker, rundballer etc flyter i Oslofjorden etter ekstremværet Hans.

Kystverket advarer om at det er mye store gjenstander (tømmerstokker, rundballer etc.) som flyter i Oslofjorden for tiden. Det er som følge av flommen etter Hans.

Disse kan skape farlige situasjoner for både små og store båter.  Se lenke til Kystverkets hjemmesider om temaet; Kystverket advarer: Se opp for flytende gjenstander i sjøen | Kystverket - tar ansvar for sjøveien