Bærum kommune har fått midler fra KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) og Sparebankstiftelsen til et forprosjekt om kunst på Emma Hjorth.

Forprosjektet «Ta initiativet» skal utforske hvordan kunst kan spille en viktig rolle i å skape gode lokalmiljø og for å forhindre utenforskap.

- Vi jobber allerede med kunst på Emma Hjorth skole, men ønsket å etablere et prosjekt hvor kunstnere sammen med de som bor i området kan skape noe for et bedre lokalmiljø, sier kunstrådgiver i Bærum kommune Ellen Marie Fodstad.

- Med prosjektet i Bergen «Taking the initiative» som forbilde, og sparringspartner og mentor fra The experience business i London, Lisa Baxter skal vi sammen med kunstnere utvikle et godt lokalmiljø på Emma Hjorth i Bærum med utradisjonelle metoder, sier Fodstad.

Hele 209 søknader kom inn til KORO (kunst i offentlige rom) sin Lokalsamfunnsordning i 2023. 48 kunstprosjekter er tildelt støtte. Forprosjektet «Ta initiativet» begynner i juni 2023.

Camilla Løw sin skulptur i Bærum. Foto: Line Slotnæs
Camilla Løw sin skulptur i Bærum. Foto: Line Slotnæs