Bærum kommune har fått midler fra KOROs Lokalsamfunnsordning (LOK) til et forprosjekt om kunst på Emma Hjorth.

Forprosjektet «Ta initiativet» skal utforske hvordan kunst kan spille en viktig rolle i å skape gode lokalmiljø og for å forhindre utenforskap.

- Vi jobber allerede med kunst på Emma Hjorth skole, men ønsket å etablere et prosjekt hvor kunstnere sammen med de som bor i området kan skape noe for et bedre lokalmiljø, sier kunstrådgiver i Bærum kommune Ellen Marie Fodstad.

- Med prosjektet i Bergen «Taking the initiative» som forbilde, og sparringspartner og mentor fra The experience business i London, Lisa Baxter skal vi sammen med kunstnere utvikle et godt lokalmiljø på Emma Hjorth i Bærum med utradisjonelle metoder, sier Fodstad.

Hele 209 søknader kom inn til KORO (kunst i offentlige rom) sin Lokalsamfunnsordning  i 2023. 48 kunstprosjekter er tildelt støtte. Forprosjektet «Ta initiativet» begynner i juni 2023.

Camilla Løw sin skulptur i Bærum. Foto: Line Slotnæs
Camilla Løw sin skulptur i Bærum. Foto: Line Slotnæs