Bærum kommunes kulturpris ble tildelt Nina Grøholt og Sigve Bøe. Vi gratulerer også vinnerne av kulturstipend, Håvard Solli, Olav Skåre-Jullum og Julia Wilde.

Kulturprisen tildeles til mennesker i Bærum kommune som har skapt gode opplevelser, kunst og kulturglede for innbyggerne. Med sin kunst har vinnerne også bidratt til en positiv profilering av Bærum. 

Bærum har et rikt kulturliv og mange verdige kandidater. Derfor tildeles årets kulturpris til to prismottakere.

Kulturprisen består av et pengebeløp, 25.000, - til hver vinner, og et synlig symbol.

Nina Grøholt

Nina Grøholt er et kjent ansikt på flere kulturarenaer i Bærum. Hun har hatt en rekke kulturverv for blant annet Bærum kulturråd, Viken kulturråd og Frivillighetssentralen. Hun har også vært styreleder for Bærum kulturråd i 9 år.

Til daglig jobber hun med barn og unge som pedagog i KGB Dans og ballett. Hun har lang erfaring som produsent, hatt utallige forestillinger i Bærum Kulturhus og har vært ansvarlig for Nøtteknekkerforestillingene som spilles i kulturhuset annethvert år. 

Gjennom dette arbeidet har hun fått en unik oversikt over Bærumskulturen og har hatt mange av kommunens barn og unge under sine vinger. Hun har vist at hun har en genuin interesse for kultur på tvers av sjangre. Bærum kommunes kulturpris tildeles derfor Nina Grøholt.

Sigve Bøe

Sigve Bøe har en lang karriere fra Norges store nasjonale scener og har her i Bærum grunnlagt og driver Stabekk Teater sammen med sin kone. Han er profesjonell skuespiller, instruktør, oversetter, manusforfatter og sanger. 

Han har selv tatt med seg mye lærdom han fikk som barn og ungdom ved Rogaland Teaters Barneteater i Stavanger. Han skaper i dag teaterglede ved å ta barn og unge på alvor og gir dem mulighet til å jobbe samme nmed profesjonelle. Oppsetningene på Stabekk Teater har derfor høy kvalitet på alle nivå og er til stor glede for både skuespillerne og publikumet. 

Han er opptatt av at alle skal få en mulighet til å delta og er opptatt av at det skal være lav terskel for alle. Han har gjort en uvurdelig innsats for lokalmiljøet og kulturlivet i Bærum gjennom mange år. Bærum kommunes kulturpris tildeles derfor Sigve Bøe.

Fra venstre: Dag Egil Strømme, Sigve Bøe, Nina Grøholt og Berit Inger Øen
Fra venstre: Dag Egil Strømme, Sigve Bøe, Nina Grøholt og Berit Inger Øen

Bærum kommunes kulturstipend

Kulturstipendet har som formål å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til utvikling og innsats. Stipend tildeles personer som gjennom aktiv kulturinnsats eller kunstneriske prestasjoner, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst og kulturglede for innbyggere. 

Stipendet er et beløp på 20.000, - til hver vinner og tildeles i år til Håvard Solli, Olav Skåre-Jullum og Julia Wilde.

Fra venstre: Julia Wilde, Olav Skåre-Jullum og Håvard Solli
Fra venstre: Julia Wilde, Olav Skåre-Jullum og Håvard Solli