Kristin Nilsen er konstituert som velferdsdirektør etter Bovild Tjønn, som blir bydelsdirektør i Bjerke bydel i Oslo.

Kristin Nilsen, som er kommunalsjef for Helse og sosialt, tar over stillingen som velferdsdirektør fra mandag 14. august. Da slutter Bovild Tjønn i stillingen som velferdsdirektør i kommunen.

- Jeg er svært glad for at Kristin Nilsen tar på seg oppgaven som velferdsdirektør. Samtidig vil jeg rette en stor takk til Bovild Tjønn for hennes store innsats både som kommunalsjef for Pleie og omsorg, og de årene som velferdsdirektør, sier rådmann Erik Kjeldstadli.

- Det er alltid med blandede følelser man som leder aksepterer en oppsigelse. På den ene side er det trist å miste Bovild. På den annen side er jeg stolt over at medarbeidere fra Bærum får toppjobber andre steder. Jeg ønsker henne lykke til, sier rådmannen.