Regjeringen har foreslått å utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Bærum kommune er klare til raskt å lyse ut nye støtteordninger for lokalt næringsliv.

På bakgrunn av nye nasjonale og kontaktreduserende tiltak, har regjeringen foreslått å utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Ordningen foreslås utvidet med 1 mrd. Fordeling av midlene er ikke kjent, men ut fra tidlige erfaringer kan Bærum kunne få mellom 15 og 25 millioner kroner.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog og kommunedirektør Geir B. Aga har de siste ukene vært i dialog med representanter fra Bærum næringsråd, Asker og Bærum handelstandsforening, NHO, Virke og lokalt næringsliv.

– Det er viktig at kompensasjonsordninger kommer på plass raskt. Vi vil komme tilbake med flere detaljer på vårt første møte i januar, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

Kommunen har fra før av etablert et digitalt søkesystem, og vil raskt klare å både lyse ut støtteordning og sikre rask behandling og utbetaling. Dette avhenger av at den kommunale ordningen fortsatt gir mulighet for kommunale tilpasninger knyttet til å sikre treffsikkerhet overfor lokalt næringsliv.

– Så snart omfang og innretning av den kommunale kompensasjonsordningen er kjent, vil vi komme tilbake til iverksetting. Vi vil også vurdere om det er elementer av den opprinnelige Bærumspakken fra våren 2020 som skal vurderes gjeninnført. Eksempelvis skjenkeavgift, utsatt husleie, økt støtte til lokal kultur og idrettslag, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Kommunen oppfordrer lokalt næringsliv til å undersøke om de er aktuelle søkere for nasjonale støtteordningene først.

Se mer om nasjonale økonomiske tiltak som er foreslått. 

Kommunen har i tidligere runder gjennomført utlysning og foretatt utbetaling av støtte til lokale virksomheter på i alt 58,3 mil kroner.