Ceciie P. Øyen er fra i dag konstituert i stillingen som kommunalsjef for Pleie og omsorg i Bærum kommune.

Cecilie P. Øyen har jobbet som seksjonsleder i Pleie og omsorg siden 1. mars i år. Før det har hun vært kommunalsjef i Jevnaker kommune på Hadeland. Stillingen som kommunalsjef i Pleie og omsorg er  midlertidig ut 2021. 

- Jeg er svært glad for at Cecilie P. Øyen på svært kort varsel har takket ja til å tre inn i stillingen som kommunalsjef. Hun har god erfraring fra tilsvarende stilling. Jeg ser frem til et godt samarbeid, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Morten Svarvud har valgt å tre midlertidig ut av stillingen som kommunalsjef for Pleie og omsorg av helsemessige årsaker. 

Cecilie P. Øyen

Foto: Ringerikes blad.