Marit Kronborg og Magnus S. Kristiansen

Kommunalsjef Marit Kronborg er i dag konstituert som direktør i Aldring og mestring. Kronborg vil også fortsette som kommunalsjef for Forebygging og mestring.

Magnus Skjelmo Kristiansen er konstituert som kommunalsjef i Økonomi og styring. 

Begge konstitueringene gjelder fra dags dato.