Kommunestyret er innkalt til ekstraordinært møte for å diskutere koronatiltak torsdag 1. oktober kl. 18.00.

Bærum kommune har sammen med Oslo og de andre kommunene rundt hovedstaden, forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å redusere korona-smitten.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har derfor innkalt til et ekstraordinært hastefjernmøte i kommunestyret på Teams, torsdag 01.10.20 klokken 18:00.

Temaet for kommunestyremøtet vil være spørsmål om vedtakelse av forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune. Dette som en oppfølging av nasjonale myndigheters oppfordring om at kommunene rundt episenteret i hovedstadsregionen samordner tiltak mot viruset.

Sakspapirer til møtet sendes ut onsdag.