Kommunestyret 2. januar 2022 behandlet høringsuttalelse om mulig oppløsning av Viken fylkeskommune.

Flertallet i Bærums kommunestyre er negativ til at Viken oppløses. Det er en rekke argumenter grunn for vedtaket, blant annet at det vil gi større samfunnsnytte å jobbe med forbedringer innenfor dagens organisering, enn å iverksette en prosess for oppløsning av Viken.

Et flertall mener primært at Norge klarer seg med to forvaltningsnivåer og at fylkeskommunen bør avvikles,