Kommuneplanens arealdel 2017-2035 blir sluttbehandlet vinteren 2018.

Rådmannen har lagt frem innstilling til sluttbehandling av kommuneplanens arealdel 2017-2035. Formannskapet 31. oktober besluttet hvordan sluttbehandlingen skal legges opp:

 • Tirsdag 9. januar 2018 kl. 17.00
  Åpent høringsmøte i regi av Formannskapet og Planutvalget
 • Torsdag 1. februar 2018 
  Behandling i Planutvalget
 • Tirsdag 13. februar 2018
  Behanding i Formannskapet
 • Onsdag 28. februar
  Behandlling i Kommunestyret

 Les rådmannens forslag til Kommuneplanens arealdel 2018-2035.