Bærum kommune flytter fra Kommunegården. Fra 23. april finner du de fleste av oss i Eyvind Lyches vei 10 på Hamang. Enkelte flytter andre steder.

Se kolonne til høyre for mer informasjon.

Kart over flytting av kommunegården

Kommunegården skal rehabiliteres

Ny Kommunegård skal invitere byen inn.

Kommunegården i Sandvika skal bli en mer integrert del av Sandvika by. Innbyggere og næringsliv inviteres inn for å tenke, skape, møtes og dele.

Kommunegården skal totalrehabiliteres og vil i 2021 stå frem i helt ny drakt. Kommunen har høye ambisjoner for bygget – både for klima- og miljøstandard og for åpenhet og tilgjengelighet i bybildet.

– Kommunegården er og skal være en viktig bidragsyter til kommunens innbyggerdialog også i fremtiden. Den nye Kommunegården skal forbedre måten tjenestene samhandler og møter innbyggerne på, sier rådmann Erik Kjeldstadli. 

I de foreløpige planene ligger det et innbyggertorg som skal legge til rette for treffpunkter mellom ulike aktører i bærumssamfunnet, og en samskapingsarena som skal gi rom for å tenke de store, innovative tankene – sammen.

Hvem flytter hvor?

Kommunegården er stengt i påskedagene 15.–17. april. Fra 23. april vil du finne tjenester på følgende plasser:

 • Veiledningstorget – Eivind Lyches vei 10
 • Plan og byggesak - Eyvind Lyches vei 10
 • PP-tjenesten – Hamangskogen 60
 • Frivilligsentralen – Løkkehaven, Elias Smiths vei 7, fra 2. april
 • Sandvika seniorsenter – Atriumgården i Claude Monets allé 21

 

Seniorsenteret flytter

Disse flytter til Atriumgården:

 • Fagkonsulent og mindre grupper som seniortreff, diskusjonsgruppe, Senior Høyre, og canastagruppene. Et par nye grupper starter til høsten.
 • Bærum Seniorkultur – som arrangerer turer og reiser – vil ha kontortid her kl. 11–14.
 • Atriumgården har en hyggelig kafé - Abelone - der det vil bli felles lunsj og et hyggelig møtested som er åpent for alle.

Bærum Seniornett

Her blir det dataveiledning nå:

 • Onsdager: Atriumgården
 • Torsdager: Kunnskapssenteret
 • Resten av tilbudene: Bekkestua bibliotek

Andre tilbud:

 • Bridge – får nye lokaler i kantinen på Kunnskapssenteret, Otto Sverdrups plass
 • Strikkekaféen – følger med Bærum Frivilligsentral til Elias Smiths vei 7
 • Forum 60+ - er tilbake 29. august og vil holde foredragene sine i Bærum Kulturhus
 • Bærums offentlig pensjonister BOP – Røde Kors-huset