Formannskapet 12. juni behandlet en orientering om oppgradering av områdene rundt kommunens bygg i Skytterdalen 15-17.

Skytterdalen 15-17 består av to boligblokker med til sammen 136 kommunale boenheter. Boliganlegget har behov for opprusting av utemiljø og fellesområder for å sikre økt trygghet og trivsel for beboerne.  Etter anbefaling fra prosjektet ‘Nye Skytterdalen’ og basert på beboernes egne prioriteringer ble det gjennomført et mulighetsstudie og noen enkle tiltak i 2017. Nå iverksettes en rekke tiltak som gjennomføres i 2018 og 2019. 
 

Første del av oppgraderingen omfatter arealet foran nr. 17  og skal gjennomføres i 2018. Denne delen av oppgraderingen handler om å møblere/bygges opp med uteoppholdsarealer og lekeutstyr m.m og maling av vegger og installasjon av ny belysning og kameraovervåkning for å gjøre parkering i p-anlegget mer attraktivt og gi økt trygghet for beboere og besøkende. Montering av kameraovervåkning i p-kjeller skal utføres etter nærmere avklaring med personvernombud, og i tråd med gjeldende regler.

Neste fase forventes gjennomført innen sommeren 2019, omfatter: 

  • Ny avfallsløsning med nytt system med nedkastluker for avfallssortering.
  • Ny innkjørsel til p-anlegg i nr. 17, som begrenser biltrafikk foran blokkene og sikrer gjennomføring av fase 2 med utvidelse av lekefunksjoner og uteoppholdsarealer for beboerne. 
  • Oppgradert adkomst med bredere trapper fra veien og opp mot blokkene, forsterket belysning og spilekledning/fasadetiltak på eks. murer som gir tryggere adkomstforhold og et estetisk løft for området.

    oppgraderingen