Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær er valgt som medlem i Kommunalbankens representantskap.

Formelt skal representantskapet ha særlig fokus på selskapets samfunnsrolle og -ansvar, i tillegg til å avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse (årsregnskap) samt styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 

Representantskapet består av tolv medlemmer og fem varamedlemmer. Med ny Finansforetakslov som kom i 2016 valgte styret å videreføre representantskapet til tross for at loven ikke lengre krever et slikt organ.