Viktige prosjekter for Bærum i Nasjonal transportplan for 2022–2033.

– Vi er svært tilfreds med at NTP sikrer E18 etappe 1. Dette viderefører stortingsflertallet bestående av AP, H og V vedtak fra juni 2020 om finansiering og omfang av E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta. Den første etappen vil nå bli gjennomført innenfor kostnadsrammen på 17,4 mrd. kr med et statlig bidrag på 3,3 mrd. kr, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

E18 etappe 2: Ramstadsletta–Nesbru

Etappe to mellom Ramstadsletta og Nesbru er omtalt i NTP 2022–2033, men det er ikke lagt inn midler. Denne etappen er under planlegging, og formannskapet i Bærum fikk nylig en presentasjon av planer og planprosess fra Staten vegvesen. Vegvesenet har midler over statsbudsjettet til planleggingen.

– Jeg er overbevist om vi skal klare å få på plass midler til byggestart av etappe 2 ved rulleringen av planen i 2025, fordi dette er et meget godt klima-, miljø- og byutviklingsprosjekt, sier ordføreren. Hun legger til at dette er tidsnok til å kunne ha en kontinuerlig utbygging av E18 videre fra 2027–2028.

Dette er i tråd med at stortinget flere ganger har understreket viktigheten av en kontinuerlig utbygging av E18 Vestkorridoren.

Andre viktige prosjekter

Andre viktige prosjekter for Bærum som ligger inne i NTP er E16 fra Skaret og Ringeriksbanen, Sandvika–Hønefoss, som flyttes frem i tid til 2024 eller 2025. Ombygging av Majorstuen stasjon er viktig for Fornebubanen.

– Alt i alt er dette en positiv transportplan for Bærum, fastslår Lisbeth Hammer Krog.