– Helsemyndighetene viser oss nå tillit, og vi må vise oss denne tilliten verdig, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.

12. mars innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene vi har sett i Norge i fredstid, gjennom blant annet å stenge alle skoler og barnehager, for å bidra til å stoppe spredningen av koronaviruset. Helsemyndighetene sier nå at det er grunnlag for forsiktig optimisme, men de påpeker samtidig at dette bare er et øyeblikksbilde.

– Det er viktig at vi ikke senker skuldrene nå. Vi må ikke bli uforsiktige, og vi skal fortsatt vaske hender ofte, holde avstand til hverandre og holde oss hjemme hvis vi blir syke, sier ordføreren.

Barnehagene i Bærum åpner 20. april og 1.-4. klasse i Bærumsskolen åpner 27. april.

– Det gir oss tid til å planlegge åpningene, og å legge til rette for at barna, foreldrene og de ansatte i barnehagene og skolene er trygge på at de nødvendige tiltakene er på plass.

Gjennom åpningen av skoler og barnehager og andre tiltak, kommer også andre deler av arbeids- og næringslivet gradvis mer i gang. 

– Det har kostet oss mye å få kontroll på spredningen, og vi kan lett miste den kontrollen. Det ansvaret hviler på oss alle, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog.