Kommuneoverlegen og Vann- og avløp i Bærum kommune opphever kokeanbefalingen som ble sendt ut 20. september 2023. Du kan igjen drikke vannet i kranen.

Kommuneoverlegen og Vann og avløp i Bærum kommune opphever kokeanbefalingen med følgende begrunnelse:

Bærum kommune stoppet vanntilførselen fra Oslo til Bærum raskt da vi fikk informasjon om E. coli i prøver tatt på vannledningsnettet i Oslo. Dette gjør at vi nå kan utelukke ytterligere risiko for forurenset vann i ledningsnettet i Bærum.

De berørte områdene får nå vann fra Bærum sin egen vannkilde Aurevann. Tidsrommet med kokeanbefaling har vart lenge nok til at alt drikkevannet i vårt ledningsnett er skiftet ut med vann fra Aurevann.

Det har blitt tatt flere kontrollprøver fra strategiske punkter i vannforsyningen de siste dagene. Det er ingen funn av E.coli i prøvene. Vi friskmelder derfor vannet.

Årsaken til hendelsen er ikke avklart. Uansett vil resultatet fra kartleggingen i Oslo ikke ha innvirkning på vannkvaliteten i Bærum, da det ikke lengre mottas vann fra Oslo.