Bærums klimapanel, under ledelse av Jens Ulltveit-Moe, presenterer sine råd på foajéscenen i Bærum kulturhus, torsdag 13. oktober kl. 15.00–16.30.

I forkant vil det bli en utstilling av miljøvennlige transportløsninger utenfor kulturhuset fra kl. 14.

Politikerne i Bærum har oppnevnt klimapanelet, som skal gi råd til kommunen. Panelet ledes av Jens Ulltveit-Moe, og har følgende medlemmer: Ingvild Rørholt Kilen, Guri Marie Lindmark, Anders Nohre-Walldén og Frode Hvattum.

Les mer om arbeidet med klimaklok kommune